October 20, 2012

Jack in the box

"Boekillustratie voorstellende een duveltje uit een doosje"
[psychotic jack-in-the-box] 1920ish
via Geheugen van Nederland


1900-1940 also via Geheugen

No comments:

Post a Comment